ZKUŠEBNÍ PROVOZ ELEKTROBUSU -

NOVÁ ETAPA V MHD ZA PODPORY EU?


Cestující společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště měli možnost na přelomu března a dubna využít pro přepravu ve směru sídliště Štěpnice a Východ moderní elektrobus. Jednalo se o výrobek tuzemského výrobce autobusů SOR Libchavy, který elektrobusy vyrábí už více než 5 let. Zkušební provoz v Uherském Hradišti byl součástí projektu, díky kterému by mohla v Uherském Hradišti vzniknout nová autobusová linka, spojující obě největší sídliště a současně zajistit dopravní obslužnost železniční stanice v Uherském Hradišti autobusovou dopravou. Jednalo se o malý autobus s délkou 8 m a maximální obsaditelností až 40 cestujících. Právě velikost autobusu je klíčovým požadavkem pro to, aby nedocházelo ke kolizním situacím při průjezdu křižovatkou ulic Stojanova – Jiřího z Poděbrad. Autobus vyniká zejména téměř bezhlučnou jízdou a samozřejmě 100% bezemisním provozem.

Myšlenka vzniku nové linky je součástí projektu financovaného z prostředků EU v rámci integrovaného regionálního operačního programu na obnovu nízkoemisních a bezemisních vozidel. Reaguje tak na požadavky plynoucí z Generelu dopravy, který si nechala zpracovat uherskohradišťská radnice. Právě spolupráce dopravce a města je důležitým předpokladem provozování MHD, která reaguje jak na potřeby občanů, tak na technické možnosti komunikací ve městě. V případě úspěchu při hodnocení projektu se tak cestující v Uherském Hradišti mohou koncem roku 2017 těšit na dva elektrobusy s kapacitou 40 – 60 cestujících a dva moderní autobusy poháněné stlačeným zemním plynem, jejichž kapacita umožňuje přepravit až 88 cestujících. Všechny pořizované autobusy budou nejen plně nízkopodlažní a bezbariérové, ale rovněž budou vybaveny prvky pro informování cestujících, včetně slabozrakých a nevidomých.

Úspěšným schválením projektu by tak společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště za podpory peněz z EU mohla významně přispět nejenom ke zkvalitnění veřejné dopravy v nejvytíženějších částech města, ale také ke snížení emisní zátěže v oblasti největších městských sídlišť a Uherskohradišťské nemocnice.

KONTAKTY
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Informace a předprodej jízdenek
Tel: +420 572 524 423

Vladimír Oswald, Ing.
vedoucí autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 410
Fax: +420 572 524 419


PROVOZ UH. HRADIŠTĚ

Mgr. Tomáš Zůbek
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 420
Fax: +420 572 524 429

David Stalčík, Bc.
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 491

Karel Polášek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

Zdeněk Šnajdar
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

 

PROVOZ UH. BROD

Milan Doruška, Ing.
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 610
Fax: +420 572 524 619

Jaroslav Bachurek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 612
Fax: +420 572 524 692

Jarmila Válková
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 611
Fax: +420 572 524 691

 

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player