ÚVOD / AUTOBUSOVÁ DOPRAVA / ČIPOVÉ KARTY, PŘEDPRODEJ JÍZDENEK / POŘÍZENÍ ČIPOVÉ KARTY

POŘÍZENÍ ČIPOVÉ KARTY

Přenosnou čipovou kartu pořídíte tak, že si u řidiče autobusu nebo v předprodejní kanceláři na autobusových nádražích v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě vyzvednete (formulář k vyplnění ve formátu PDF je dostupný v sekci Ke stažení)evidenční list čipové karty (žádanku) a vyplníte jméno, adresu, datum narození, typ jízdného (občanské, poloviční, ZTP). Vyplněnou žádanku odevzdáte buď zpět řidiči k předání do předprodejní kanceláře na autobusovém nádraží, nebo ji do ní doručíte osobně. K vydání přenosné čipové karty není třeba žádný doklad. Cestující má i nadále povinnost prokázat nárok na slevu u řidiče (poloviční, ZTP, žákovské jízdné).

U nepřenosných čipových karet pro časové jízdenky MHD v Uherském Hradišti, jakož i nepřenosných čipových karet pro bezplatnou přepravu v obvodu MHD Uherské Hradiště (cestující nad 70 let) nebo nepřenosných čipových karet pro zlevněnou přepravu cestujících nad 70 let v obvodu města Uherský Brod je nutno dodat také fotografii rozměru 3,5 x 4,5 cm a příslušné potvrzení dokladující nárok na slevu (potvrzení o studiu nebo důchodu, platný příslušný průkaz pro nárok na bezplatnou přepravu). Žádanky se podávají v předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě a zde se také personifikované čipové karty vydávají.

Cena za vydání čipové karty (přenosné nebo nepřenosné), kterou je cestující povinen uhradit, činí 120,- Kč. Cena za vydání nepřenosné karty (s fotografií) je splatná při podání žádosti, přenosné karty je možno uhradit až při převzetí. Cena za vydání nepřenosné karty pro cestující nad 70 let v obvodu města Uherský Brod je 50,- Kč. Cena přenosné karty pro žáky do 15 let je 50,- Kč, pro studenty od 15 do 26 let 100,- Kč. V ceně vydání jsou zahrnuty náklady na pořízení vlastní karty, potisk, personifikace a pouzdro.

Dalším krokem je úhrada zálohy na čipovou kartu- tzv. nabití karty. Nejmenší možná záloha činí 100,- Kč, nejvyšší 950,- Kč. Tuto operaci je možno provádět u řidiče nebo v předprodejní kanceláři. Ze zálohy se bude postupně odečítat jízdné za uskutečněné přepravy. Vyčerpanou zálohu si může cestující doplnit opět u řidiče nebo v předprodejní kanceláři. O každém doplnění zálohy obdrží cestující doklad. Na každou uskutečněnou přepravu hrazenou pomocí čipové karty bude vydána jízdenka, ze které lze okamžitě zjistit zůstatek hotovosti na kartě. Není-li na čipové kartě žádný nebo dostatečný obnos, karta nefunguje. Čipová karta (vyjma karet studentských) má nastavenu platnost na 3 roky, před uplynutím této doby je možno platnost karty prodloužit v informační kanceláři.

KONTAKTY
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Informace a předprodej jízdenek
Tel: +420 572 524 423

Vladimír Oswald, Ing.
vedoucí autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 410
Fax: +420 572 524 419


PROVOZ UH. HRADIŠTĚ

Mgr. Tomáš Zůbek
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 420
Fax: +420 572 524 429

David Stalčík, Bc.
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 491

Karel Polášek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

Zdeněk Šnajdar
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

 

PROVOZ UH. BROD

Milan Doruška, Ing.
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 610
Fax: +420 572 524 619

Jaroslav Bachurek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 612
Fax: +420 572 524 692

Jarmila Válková
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 611
Fax: +420 572 524 691

 

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player