ÚVOD / AUTOBUSOVÁ DOPRAVA / PRAVIDELNÁ LINKOVÁ DOPRAVA / ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ

ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ

S platností od 1. 9. 2004 mohou žáci a studenti dojíždějící veřejnou autobusovou a železniční dopravou do školy využívat nově zavedeného tzv. žákovského jízdného. To se dělí na:

žákovské jízdné pro cestující do 15 let se slevou minimálně 62,5 %,

pro cestující od 15 do 26 let se slevou minimálně 25 % z plného jízdného uplatněného dopravcem.

Žákovské jízdné bude možno využívat po dobu celého školního roku, mimo měsíce července a srpna.

Předpokladem pro uplatnění nároku na žákovské jízdné je vyřízení žákovského průkazu. Žákovský průkaz si může žadatel zakoupit v předprodejní kanceláři ČSAD Uherské Hradiště na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, nebo u dalších silničních dopravců na místech k tomu určených, či na železnici. Průkaz je třeba opatřit fotografií o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a nechat si jej potvrdit školou, do které žák dochází. Následně je nutno nechat si průkaz v předprodejní kanceláři ČSAD, či na železnici ověřit. Při ověření bude průkaz doplněn hologramem, razítkem dopravce a jeho případnými záznamy.

Průkaz platí pro všechny dopravce -  jak silniční, tak železniční, kteří si jej navzájem uznávají. Žák nebo student má nárok na zakoupení jízdenky s žákovským jízdným u všech veřejných dopravců provozujících vnitrostátní veřejnou dopravu. Může získat jak jízdenku pro jednotlivou jízdu, tak časovou jízdenku, za ceny a podmínek vyhlášených jednotlivými dopravci.

Na linkách provozovaných ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. může žák využívat žákovskou jízdenku pro jednotlivou jízdu placenou hotově u řidiče. Mimo to si mohou žáci pořídit přenosnou čipovou kartu, ze které se jim bude odečítat žákovské jízdné na zvoleném úseku odpovídajícímu používané trase ve shodě s údaji v žákovském průkazu. Všechny druhy žákovského jízdného budou platné pouze ve spojení s platným žákovským průkazem.

Cena žákovského průkazu je 5,- Kč, za ověření žákovského průkazu zaplatí žák 20,- Kč.
Za pořízení přenosné čipové karty pro žáky do 15 let zaplatí žadatel zvýhodněnou cenu 50,- Kč, nad 15 let 100,- Kč proti běžné ceně 120,- Kč. Čipovou kartu za zvýhodněnou cenu si může žák pořídit proti předložení platného žákovského průkazu. Žákovské jízdné dle tarifních vzdáleností je možno nalézt v ceníku jízdného.

Žákovské jízdné nelze uplatnit u přeprav v rámci MHD Uherské Hradiště. Držitelé nepřenosných čipových karet platných pro MHD si ale mohou nechat na tyto karty  zaznamenat, proti předložení platného žákovského průkazu, předvolený úsek s žákovskou slevou pro přepravy, které buď začínají anebo končí mimo obvod  MHD. Kombinace časové jízdenky nebo předvoleného úseku s žákovskou slevou s časovou jízdenkou MHD je přípustná.

KONTAKTY
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Informace a předprodej jízdenek
Tel: +420 572 524 423

Vladimír Oswald, Ing.
vedoucí autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 410
Fax: +420 572 524 419


PROVOZ UH. HRADIŠTĚ

Mgr. Tomáš Zůbek
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 420
Fax: +420 572 524 429

David Stalčík, Bc.
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 491

Karel Polášek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

Zdeněk Šnajdar
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

 

PROVOZ UH. BROD

Milan Doruška, Ing.
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 610
Fax: +420 572 524 619

Jaroslav Bachurek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 612
Fax: +420 572 524 692

Jarmila Válková
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 611
Fax: +420 572 524 691

 

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player