ÚVOD / CELNÍ SLUŽBY, INTRASTAT / CELNÍ ŘÍZENÍ

CELNÍ ŘÍZENÍ

Při využítí služeb celní deklarace ČSAD Uherské Hradiště a.s. zákazníkovi odpadají problémy s

pořizováním nákladného softwaru

školení zaměstnanců

sledováním změn v legislativě

odpovědností za zpracování dat

 

Doklady potřebné k zastupování klienta v celním řízení

Fotokopie ŽL,výpisu z OR

Fotokopie Rozhodnutí o přidělení DIČ

Originál Plné moci podepsané statutárním orgánem společnosti

Ostatní informace:
tel., fax, e-mail, mobil, bankovní spojení, určení kontaktní osoby ve společnosti

číslo EORI

KONTAKTY
INTRASTAT

Iva Čechová
vedoucí oddělení celních
služeb a logistiky
tel: +420 572 524 241
fax: +420 572 524 249

Marek Šulc
celní agent
tel: +420 572 524 242
fax: +420 572 524 249

Získat aplikaci Adobe Flash Player