ÚVOD / CELNÍ SLUŽBY, INTRASTAT / INTRASTAT

INTRASTAT

Jedná se o systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Zpracování a odeslání statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu, tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, přičemž zboží musí přestoupit státní hranici ČR.

Povinnost vykazování Intrastatu vzniká jen osobám registrovaným v ČR k DPH (= zpravodajské jednotky), pokud přijaly zboží z jiného členského státu nebo odeslaly zboží do jiného členského státu v hodnotě přesahující stanovený práh pro vykazování Intrastatu, který činí 8 miliónů Kč zvlášť pro přijetí a 8 miliónů zvlášť pro odeslání.


Proč Intrastat externě?

Kvalifikovaní profesionálové, kteří jsou pravidelně školeni a plně zvládají problematiku celních předpisů včetně Celního kodexu EU, celního tarifování (zařazení zboží dle Celního sazebníku EU – TARIC, včetně veškerých změn a průběžné aktualizace), Vám zajistí průběžné vykazování INTRASTATU včetně případných změn a oprav u příslušného CÚ, příp. na GŘC. Poplatek za externí vedení INTRASTAU je vyvážen úsporou na mzdových nákladech a náklady na pořízení a pravidelnou aktualizaci softwaru.

Poskytujeme

kompletní zpracování podkladů pro vykázání Intrastatu

registrace klienta k vykazování údajů pro Intrastat na CÚ

zastoupení vůči orgánům celní správy

zpracování a podání opravných či negativních hlášení

vyhotovení výkazu pro INTRASTAT a jeho včasné zaslání celnímu úřadu v řádném termínu

standardní poradenská činnost zdarma

zkušenosti se zařazováním zboží dle TARICU

kompletní softwarové vybavení

záruka mlčenlivosti

Co potřebujeme ke zpracování od Vás?

Proforma faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží

položka celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží)

země odeslání zboží

země původu zboží

fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely)

čistá hmotnost zboží

množství zboží druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží...

dodací podmínka (dle INCOTERMS – třímístný kód DDU, EXW, DAF...)

druh dopravy při překročení státní hranice ČR – silniční, letecká, železniční...

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 572 524 241

KONTAKTY
INTRASTAT

Iva Čechová
vedoucí oddělení celních
služeb a logistiky
tel: +420 572 524 241
fax: +420 572 524 249

Marek Šulc
celní agent
tel: +420 572 524 242
fax: +420 572 524 249

Získat aplikaci Adobe Flash Player