ÚVOD / O SPOLEČNOSTI / HISTORIE SPOLEČNOSTI

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Historie společnosti ČSAD Uherské Hradiště se datuje od roku 1949, ve kterém došlo k vyčlenění autobusové dopravy ze svazku Československých státních drah. Zásadní změnou v historii společnosti byl rok 1993, ve kterém se společnost na základě schváleného privatizačního projektu dostala do II. vlny kupónové privatizace. Od té doby je společnost plně řízena orgány, které byly zvoleny konkrétními vlastníky – akcionáři.

Zásadní rozvoj společnosti nastal právě v souvislosti se změnou vlastnické struktury. Nemalé investiční výdaje v posledních letech byly vynaloženy jednak na obnovu vozového parku, jednak na zajištění nezbytného servisu, bez kterého by provozování automobilové dopravy na vysoké úrovni bylo nemyslitelné a také na vybudování staveb s ekologickým charakterem. V roce 2007 došlo k oddělení části podnikatelských aktivit v oblasti autobusové dopravy do nové společnosti – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. V současnosti patří společnost díky své velikosti a nabízeným službám k nejvýznamnějším dopravcům v regionu jižní Moravy.

KONTAKTY

ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Malinovského 874
686 19 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 524 111
fax: +420 572 524 101

Získat aplikaci Adobe Flash Player