Omezení dopravy v souvislosti s šířením koronaviru - AKTUALIZACE 4

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

DALŠÍ OMEZENÍ SPOJŮ

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezením pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě bude s platností od úterý 24. 03. 2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději v úterý 24. 03. 2020.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PŘEDNÍCH DVEŘÍ AUTOBUSŮ

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru a v souladu s rozhodnutím Zlínského kraje platí s okamžitou platností zákaz nástupu a výstupu cestujících v autobusech předními dveřmi. Tyto dveře zůstanou po celou dobu provádění přepravy uzavřeny a všichni cestující budou k nástupu i výstupu používat výhradně druhé (případně třetí) dveře. Prostor v přední části autobusu, označený výstražnou páskou je uzavřen a cestujícím je zakázáno do něj vstupovat. Stejně tak je zakázáno používání sedadel ve vyhrazeném prostoru. Cestující se do odvolání neodbavují u řidiče, řidič nevydává žádné jízdenky ani nepřijímá žádnou hotovost. Autobusy budou zastavovat na všech zastávkách dle jízdního řádu, tedy i na zastávkách na znamení nebo zastávkách určených pouze pro výstup nebo nástup.

ZÁKAZ VSTUPU DO AUTOBUSŮ BEZ ZAKRYTÉHO OBLIČEJE

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru a v souladu s rozhodnutím Zlínského kraje platí od 18. 03. 2020 zákaz vstupu cestujících do autobusu bez zakrytého obličeje rouškou, šálou, šátkem nebo podobným vhodným způsobem. Cestující, který nebude respektovat tento zákaz může být vyloučen z přepravy v souladu s platnými Smluvními přepravními podmínkami.

Toto opatření platí do odvolání pro všechny autobusy dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

 

Aktualizované jízdní řády najdete na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády

Soubory