Omezení dopravy v souvislosti s šířením koronaviru - AKTUALIZACE 5

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 30. 03. 2020

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě Zlínského kraje s platností od pondělí 30. 03. 2020 do odvolání znovu zaveden provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

Zůstává však v platnosti omezení dálkových spojů. Dálkové spoje jedoucí do Brna budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 03. 2020.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději v pondělí 30. 03. 2020.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PŘEDNÍCH DVEŘÍ AUTOBUSŮ

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru a v souladu s rozhodnutím Zlínského kraje platí s okamžitou platností zákaz nástupu a výstupu cestujících v autobusech předními dveřmi. Tyto dveře zůstanou po celou dobu provádění přepravy uzavřeny a všichni cestující budou k nástupu i výstupu používat výhradně druhé (případně třetí) dveře. Prostor v přední části autobusu, označený výstražnou páskou je uzavřen a cestujícím je zakázáno do něj vstupovat. Stejně tak je zakázáno používání sedadel ve vyhrazeném prostoru. Cestující se do odvolání neodbavují u řidiče, řidič nevydává žádné jízdenky ani nepřijímá žádnou hotovost. Autobusy budou zastavovat na všech zastávkách dle jízdního řádu, tedy i na zastávkách na znamení nebo zastávkách určených pouze pro výstup nebo nástup.

ZÁKAZ VSTUPU DO AUTOBUSŮ BEZ ZAKRYTÉHO OBLIČEJE

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru a v souladu s rozhodnutím Zlínského kraje platí od 18. 03. 2020 zákaz vstupu cestujících do autobusu bez zakrytého obličeje rouškou, šálou, šátkem nebo podobným vhodným způsobem. Cestující, který nebude respektovat tento zákaz může být vyloučen z přepravy v souladu s platnými Smluvními přepravními podmínkami.

Toto opatření platí do odvolání pro všechny autobusy dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Aktualizované jízdní řády najdete na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády

Soubory