Omezení dopravy v souvislosti s šířením koronaviru - AKTUALIZACE 6

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

OPĚTOVNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘEDNÍCH DVEŘÍ AUTOBUSŮ A ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH

V souvislosti s ukončením platnosti Rohhodnutí hejtmana Zlínského kraje o nařízení regulačních opatření v dopravě budou od pondělí 06. 03. 2020 opětovně používány přední dveře autobusů a bude probíhat odbavení cestujících. Žádáme všechny cestující, aby mimo bezprostřední dobu odbavení, zachovávali minimální odstup od řidiče autobusu 2 metry. Nadále nebude možné obsazovat první dvě řady sedadel za řidičem.

 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 30. 03. 2020

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě Zlínského kraje s platností od pondělí 30. 03. 2020 do odvolání znovu zaveden provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

Zůstává však v platnosti omezení dálkových spojů. Dálkové spoje jedoucí do Brna budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 03. 2020.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději v pondělí 30. 03. 2020.

 

ZÁKAZ VSTUPU DO AUTOBUSŮ BEZ ZAKRYTÉHO OBLIČEJE

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru a v souladu s rozhodnutím Zlínského kraje platí od 18. 03. 2020 zákaz vstupu cestujících do autobusu bez zakrytého obličeje rouškou, šálou, šátkem nebo podobným vhodným způsobem. Cestující, který nebude respektovat tento zákaz může být vyloučen z přepravy v souladu s platnými Smluvními přepravními podmínkami.

Toto opatření platí do odvolání pro všechny autobusy dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Aktualizované jízdní řády najdete na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády

Soubory