Uzavírka Březnické ulice ve Zlíně

Od 1. července do 25. srpna bude probíhat oprava Březnické ulice ve Zlíně, která výrazným způsobem zasáhne i provoz autobusů Integrované dopravy Zlínského kraje. Březnická ulice bude průjezdná pouze v jednom směru, a to z centra města směrem ke čtvrti U Majáku. V opačném směru budou automobily do 7,5 t a autobusy jezdit po objízdné trase, která povede od kruhového objezdu U Majáku přes místní část Kudlov a do centra města po Hradské ulici.

Dočasně bude zrušena autobusová zastávka Zlín, U Majáku. Ve směru do centra města budou autobusy zastavovat na zastávce Zlín, Lesní Hřbitov, která se nachází na ulici Filmové. Pro autobusy jedoucí po objízdné trase směrem do centra města bude dočasně zrušena zastávka Zlín, nám. Práce; autobusy budou zastavovat na zastávce Zlín, zimní lázně na ulici Hradské pod stadionem Mládeže.

Lze očekávat, že spoje projíždějící daným úsekem budou nabírat zpoždění. Prosíme proto cestující o pochopení a trpělivost.

Omezení se dotkne linek číslo 802180, 802190, 802191, 802192, 804190, 804191, 804192, 824480, 824532, 824535 a 824953.

Výlikové jízdní řády najdete v sekci Jízdní řády