Uznávání občanských časových jízdenek MHD od pondělí 01. 06. 2020

Na základě dohody Zlínského kraje a měst Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště se s platností od pondělí 01. 06. 2020 obnovuje uznávání občanských časových jízdenek (měsíčních a čtvrtletních) pro jízdy ze všech zastávkek linek příměstské dopravy na území měst Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště bez ohledu na to, zda na těchto zastávkách zastavují spoje linek MHD.
Časové jízdenky lze použít pouze pro jízdy mezi těmito zastávkami.
Časové jízdenky nelze kombinovat s jízdenkami pro jednotlivou jízdu pro další pokračování jízdy do zastávek v následujících obcích na témže spoji. Totéž platí i pro jízdy z okolních obcí směrem do souměstí.