Zlevněné jízdné

Zlevněné jízdné

Informace o slevách v hromadné dopravě, platných od 1. 9. 2018

ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ

Dne 1. 9. 2018 začíná platit nový systém slev ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě, (dále jen příměstské autobusové linky). K tomuto datu se ruší všechny doposud platné slevy pro žáky a studenty ve věku 6 – 26 let a zavádí se nový systém slev. Jeho součástí jsou také nově poskytované slevy pro seniory starší 65 let.

NÁROK NA SLEVU A JEHO PROKÁZÁNÍ

Za zlevněné jízdné maximálně ve výši 25 % plného jízdného se přepravují:

 1. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název a potvrzení školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.
 2. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (s výjimkou potvrzení školy, které se od 1. 9. 2018 pro tuto kategorii cestujících nevyžaduje), nebo studentským průkazem ISIC.
 3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

MHD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Zlevněné jízdné není poskytováno cestujícím mezi zastávkami MHD Uherské Hradiště, tedy na linkách 805001–805008. Současně není poskytováno ani na spojích příměstských autobusových linek mezi zastávkami uvnitř systému MHD Uherské Hradiště, kde platí tarif MHD (např. na lince z UH do Buchlovic 800030 není možno využít slevu mezi MHD zastávkami Uherské Hradiště, autobusové nádraží – Staré Město, železniční stanice, ale je možno ji využít na celé trase mezi zastávkami Uherské Hradiště, autobusové nádraží – Zlechov a následující zastávky).

V rámci MHD Uherské Hradiště zůstávájí zachovány tyto slevy:

 • bezplatná přeprava dětí do 6 let
 • poloviční jízdné pro cestující od 6 do 15 let. Cestující od 6 do 10 let nárok na slevu neprokazují, cestující od 10 do 15 let prokazují nárok na zlevněné jízdné platným osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození.
 • bezplatná přeprava seniorů nad 70 let na MHD Uherské Hradiště za nezměněných podmínek. Vydané seniorské čipové karty zůstávají v platnosti, pouze je třeba v průběhu prosince 2018 na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti prodloužit platnost slevy na další rok. Současně je možno tyto karty využívat jako doklad prokazující nárok na slevu pro cestující nad 65 let věku na všech příměstských autobusových linkách ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Podrobné informace o druzích jízdného najdete v Tarifu MAD.

MÍSTNÍ DOPRAVA V UHERSKÉM BRODĚ

Na místní dopravě v Uherském Brodě se ruší zlevněné 50 % jízdné na linkách 800290-3 pro občany nad 70 let věku, jelikož je nahrazeno výhodnějším typem jízdného pro všechny cestující nad 65 let věku. Čipovou kartu mohou stávající uživatelé využít jako doklad prokazující nárok na slevu na všech příměstských autobusových linkách ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Místní doprava v Uherském Brodě má charakter příměstských autobusových linek se samostatným tarifem.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ LINKY

Zlevněné jízdné je poskytováno všem cestujícím na území ČR na všech příměstských autobusových linkách, kteří splňují výše uvedené podmínky, bez ohledu na dopravce, denní nebo roční dobu nebo jiné omezení.

Výše zlevněného jízdného dle jednotlivých tarifních pásem je určena aktuálně platným ceníkem – viz www.csaduh.cz nebo ceníky zveřejněné ve vozidlech.

PRO OSTATNÍ KATEGORIE CESTUJÍCÍCH SE PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLEV NEMĚNÍ

 • rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území ČR za zlevněné jízdné 50%
 • dítě v kočárku se přepravuje zdarma, a to včetně kočárku
 • dítě do 6 let věku v doprovodu osoby starší 10 let zdarma, další děti do 6 let v doprovodu stejné osoby za zlevněné jízdné 25 %
 • držitelé průkazu ZTP se přepravují za zlevněné jízdné 25 %, průvodce ZTP/P (popř. vodící pes) se přepravují bezplatně
 • ostatní cestující ve věku 18–65 let mohou nadále využívat všech doposud poskytovaných slev a výhod (zvýhodněné předvolené úseky, kombinované jízdenky, přestupní jízdné, nápočtové jízdné při přestupu do 60 minut, sleva při platbě čipovou kartou)

VYUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH KARET

Se zavedením slev se u kategorií cestujících dle bodů 1., 2. a 3. (zlevněné jízdné) ruší všechny varianty doposud uznávaných kombinací s MHD Uherské Hradiště a ostatní kombinace založené na platbě čipovou kartou.

Stávající čipové karty nepřenosné do 15 let věku MHD UH (žlutá žákovská) – držitelé tohoto typu karty, kteří budou chtít využít kartu pro placení zlevněného jízdného, se budou muset dostavit se na předprodej jízdenek na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti k prodloužení platnosti karty až do 18 let věku a k nastavení slevy. Karta může zároveň sloužit jako doklad k prokázání nároku na slevu v kategorii 6 – 18 let na příměstských autobusových linkách ČSAD BUS Uherské Hradiště. Pro urychlení odbavení je výhodné nechat si u řidiče nastavit na kartu předvolený úsek pro opakující se přepravy (typicky cesta do školy a zpět).

Stávající čipové karty nepřenosné od 15 do 26 let věku MHD UH (oranžová studentská) – držitelé tohoto typu karty, kteří budou chtít využít kartu pro placení zlevněného jízdného na příměstských autobusových linkách, se budou muset dostavit na předprodej jízdenek na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti ke změně platnosti karty. Studentům, kteří ještě nedosáhli věk 18 let, bude nastavena platnost karty do 18 let věkuostatním uživatelům této karty bude nastavena platnost 18 – 26 let. Pro nastavení platnosti karty bude třeba, aby studenti nad 18 let věku předložili na autobusovém nádraží UH platný žákovský průkaz potvrzený školou, na které student studuje, popř. platný studentský průkaz ISIC. Nastavení je platné na období jednoho roku do 30.9. a je třeba jej každoročně opakovat. Karta může zároveň sloužit jako doklad k prokázání nároku na slevu v kategorii 6 – 18 let nebo v kategorii 18 – 26 let na linkách ČSAD BUS Uherské Hradiště. Pro urychlení odbavení je výhodné nechat si u řidiče nastavit na kartu předvolený úsek pro opakující se přepravy na příměstských linkách (typicky cesta do školy a zpět).

Nové nepřenosné čipové karty MHD UH pro žáky a studenty budou od 1.8.2018 vydávány s platností od 6 do 18 let (žluté) nebo od 18 do 26 let věku (oranžové).

Stávající čipové karty přenosné – u těchto karet se jejich používání nemění, na kartu je výhodné si u řidiče nechat nastavit předvolený úsek (typicky cesta do školy a zpět). Studenti od 15 do 26 let věku budou muset u řidiče předložit doklad k prokázání nároku na slevu (viz body 1. a 2.). Pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, kteří doposud žádnou kartu nevlastní a ani nepředpokládají využívat časové jízdenky MHD UH, bude postačovat tato přenosná čipová karta, která bude sloužit jako elektronická peněženka k platbě jízdného. Stejně jako u ostatních karet je pro zrychlení a zjednodušení odbavení výhodné nastavit si u řidiče předvolený úsek pro opakující se přepravy.

Tyto informace si můžete stáhnout pro vlastní potřebu ve formátu PDF zde.