Celní služby, Intrastat

Dovoz - Vývoz - Tranzit - Ekonomické režimy - INTRASTAT

 

CELNÍ DEKLARACE

Pro své zákazníky zajišťujeme komplexní služby v zastupování při celním řízení pro dovoz i vývoz zboží mimo Evropskou unii a vykazování vnitrounijního pohybu zboží v systému Intrastat. Naše firma je schopna garantovat kvalitní a komplexní servis s ohledem na potřeby a následnou spokojenost každého klienta při dodržování platné legislativy. Tuto garanci jsme schopni poskytovat na základě našich dlouhodobých zkušeností při projednávání celních agend i vykazování statistické agendy Intrastat.

 

 

 

Celní řízení

Při využití služeb celní deklarace ČSAD UH, zákazníkovi odpadají problémy s

 • pořizováním nákladného softwaru,
 • školení zaměstnanců,
 • sledováním změn v legislativě,
 • odpovědností za zpracování dat,
 • úspora nákladů při použití správných celních režimů,
 • čerpání výhod plynoucí z platné evropské legislativy (cla, daně).

 

Doklady potřebné k zastupování klienta v celním řízení:

 • Fotokopie ŽL, výpisu z OR
 • Fotokopie Rozhodnutí o přidělení DIČ
 • Originál Plné moci podepsané statutárním orgánem společnosti
 • Ostatní informace: 
  , fax, e-mail, mobil, bankovní spojení, určení kontaktní osoby ve společnosti
 • Číslo EORI

 

Nabízíme tyto činnosti:

Dovoz

 • Zastupování v celním řízení.
 • Vyplnění dovozní deklarace.
 • Podpora při fyzické kontrole zboží.
 • Zaslání a archivace v podobě XML a PDF.
 • Zajištění celního dluhu do všech celních režimů jakoručitel pro jednotlivou jistotu s použitím záručního dokladu.

 

Vývoz

 • Zastupování v celním řízení.
 • Vyplnění vývozní deklarace.
 • Vyplnění nákladních listů CMR a ostatních dokladů předkládaných v celním řízení.
 • Vyplnění dokladů o původu zboží EUR1 a statusu zboží ATR, T2L.
 • Archivace VDD v podobě XML.
 • Dodání potvrzení o výstupu v podobě XML.

 

Tranzit

 • Vyplnění tranzitních celních prohlášení pro vnější i vnitřní tranzit - T1, T2 v systému NCTS
 • Ručení na základě Souborné jistoty pro tranzit.
 • Vyplňování karnetu TIR a elektronické podání na CÚ v systému NCTS.

 

Speciální celní režimy

 • Zastupování v celním řízení.
 • Celní sklad.
 • Zpracování a příprava žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů.
 • Aktivní nebo pasivní zušlechťovací styk.
 • Dočasný vývoz a dovoz.
 • Přepracování pod celním dohledem.
 • Neutralizace dokumentů.

 

Intrastat

Jedná se o systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Zpracování a odeslání statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu, tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, přičemž zboží musí přestoupit státní hranici ČR.

Povinnost vykazování Intrastatu vzniká jen osobám registrovaným v ČR k DPH (= zpravodajské jednotky), pokud přijaly zboží z jiného členského státu nebo odeslaly zboží do jiného členského státu v hodnotě přesahující stanovený práh pro vykazování Intrastatu, který činí 12 miliónů Kč zvlášť pro přijetí a 12 miliónů zvlášť pro odeslání.


PROČ INTRASTAT EXTERNĚ?

Kvalifikovaní profesionálové, kteří jsou pravidelně školeni a plně zvládají problematiku celních předpisů včetně Celního kodexu EU, celního tarifování (zařazení zboží dle Celního sazebníku EU – TARIC, včetně veškerých změn a průběžné aktualizace), Vám zajistí průběžné vykazování INTRASTATU včetně případných změn a oprav u příslušného CÚ, příp. na GŘC. Poplatek za externí vedení INTRASTAU je vyvážen úsporou na mzdových nákladech a náklady na pořízení a pravidelnou aktualizaci softwaru.

POSKYTUJEME

 • Kompletní zpracování podkladů pro vykázání Intrastatu.
 • Registrace klienta k vykazování údajů pro Intrastat na CÚ.
 • Zastoupení vůči orgánům celní správy.
 • Zpracování a podání opravných či negativních hlášení.
 • Vyhotovení výkazu pro INTRASTAT a jeho včasné zaslání celnímu úřadu v řádném termínu.
 • Standardní poradenská činnost zdarma.
 • Zkušenosti se zařazováním zboží dle TARICU.
 • Kompletní softwarové vybavení.
 • Záruka mlčenlivosti.

 

CO POTŘEBUJEME KE ZPRACOVÁNÍ OD VÁS?

 • Proforma faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží.
 • Položka celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží).
 • Země odeslání zboží.
 • Země původu zboží.
 • Fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely).
 • Kurz kterým byla faktura zaúčtována.
 • Netto hmotnost zboží.
 • Množství zboží druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží...
 • Dodací podmínka (dle INCOTERMS – třímístný kód DAP, CPT, EXW, FCA, DAF...)
 • Druh dopravy při překročení státní hranice ČR – silniční, letecká, železniční...

 

Užitečné odkazy:

 

 

Sídlo kanceláře:

Průmyslová ulice 712, Uherské Hradiště.

Vjezd pro nákladní vozidla do celního prostoru je přes nákladní bránu ČSAD UH z ulice Malinovského (odbočka mezi čerpací stanicí Benzina a marketem LIDL)

Zde nás najdete

Kontakty Celní služby, Intrastat
Iva Čechová
Vedoucí oddělení celních služeb a logistiky Uherské Hradiště
tel:+420 572 524 241
mobil: +420 723 574 864
Marek Šulc
Celní agent
tel:+420 572 524 242
mobil: +420 602 554 236