Autobusová doprava

Autobusová doprava

Rozhodující podnikatelskou aktivitou je zajišťování pravidelné autobusové dopravy v regionu Uherskohradišťska s návazností na krajské město Zlín. Důležitou součástí je také provozování Městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti a dálkové linky do Brna. Vozový park je tvořen 125 autobusy, z nichž část je využívána také pro potřebu zájezdové autobusové dopravy. Autobusová doprava je zajišťována prostřednictvím společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.