NOVÁ LINKA MHD UHERSKÉ HRADIŠTĚ S NOVÝMI BEZEMISNÍMI AUTOBUSY

SOR EBN 8,5

NOVÁ LINKA MHD UHERSKÉ HRADIŠTĚ S NOVÝMI BEZEMISNÍMI AUTOBUSY

 

Společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. dne 1.6.2018 uvedla do provozu dva nové plynové autobusy na linky v regionu MHD Uherské Hradiště. Dne 23.7.2018 uvolňuje do provozu další dva autobusy, tentokrát vozidla na čistě elektrický pohon. Jejich uvedení do provozu je tak naplněním projektu připraveného v roce 2016 ve spolupráci dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s městem Uherské Hradiště.

Logo IROP 

Stejně jako v případě plynových autobusů také tato nová vozidla nahradí v současné době využívané autobusy na naftový pohon. Vozidla byla zakoupena s přispěním peněz z evropských dotací na základě schváleného projektu na snížení podílu individuální dopravy a snížení emisního zatížení aglomerace Uherského Hradiště. Tento projekt je také zaměřen na zlepšení zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou mobilitou a nevidomým osobám.

Zásadní změnou pro cestující veřejnost bude ale hlavně zřízení nové autobusové linky MHD, která bude provozována pod číslem 805008 (tedy číslo 8 v systému MHD). Tato linka bude začínat na sídlišti Východ na zastávce Rudy Kubíčka, pokračovat přes Derflanskou, ZŠ Větrná a Mařatice Horní konec na hřbitov a odtud po trase linky č. 5 na autobusové nádraží. Odtud bude nová linka vedena směrem na Starou Tenici na zastávku Svatojiřské nábřeží a dále na novou zastávku Uherské Hradiště, železniční stanice. Tato zastávka bude v prozatímním provozu na ploše před výpravní budovou ČD, ale od září by měly být zprovozněny původní zastávky na ulicích Na Stavidle a Kollárova. Autobus bude pokračovat směrem k nemocnici na sídliště Štěpnice, kde obslouží všechny zastávky na trase. Stejnou trasou se bude autobus vracet na autobusové nádraží a odtud po trase linky č. 3 na sídliště Východ. Celková délka této okružní linky bude 17 km a dnešní spojení sídliště Východ s centrem Uherského Hradiště a dále na sídliště Štěpnice tak bude posíleno 14 spoji denně. Linka bude provozována v pracovní dny a její jízdní řád naleznete zde. Více informací o dalších souvisejících změnách jízdní řádů najdete v sekci jízdní řády zde.

Nová vozidla jsou vybavena klimatizací celého prostoru pro cestující, informačními cedulemi, systémem pro informaci nevidomých cestujících a díky nízkopodlažnosti umožňují jednoduchý nástup imobilním občanům nebo cestujícím s kočárky. Autobusy jsou výrazně tišší, a to nejen pro přepravované cestující, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu. Vzhledem k pohonu výhradně na elektřinu z trakčních baterií jsou samozřejmě zcela bezemisní. Energie na jedno nabití postačí na ujetí asi 150 km, což je přibližně denní výkon, na který je postaven jízdní řád těchto vozidel. Jedná se o první taková vozidla nasazená do pravidelného provozu ve Zlínském kraji. Přesto, že se jedná o kratší autobusy, dokážou přepravit až 49 cestujících. Jejich velikost byla záměrně zvolena tak, aby vozidla mohla bezpečně odbočit z ulice Stojanova na ulici Jiřího z Poděbrad. Jedině tato velikost vozidel umožňuje při zachování rozumné kapacity přepravovaných osob zprovoznění nové linky a současně tak umožnit obsloužení nové zastávky u vlakového nádraží.

Předseda představenstva Radislav Kusák k tomu dodává: „Ukončením projektu na obnovu vozidel se nám podařilo vylepšit dopravní obslužnost města Uherské Hradiště a propojit vlakové nádraží s ostatními linkami MHD. Výrazné zahuštění spojů zejména na trase sídliště Východ – autobusové nádraží přispěje k větší spokojenosti cestujících a provoz na baterie zase k čistšímu vzduchu, který všichni dýcháme. Po vyhodnocení provozu nových autobusů jsme připraveni investovat další prostředky ke zkvalitnění MHD v našem městě, abychom drželi krok s požadavky na ekologickou a současně ekonomickou veřejnou dopravu.“

V Uherském Hradišti 16. 7. 2018

Fotografie