PROJEKT POŘÍZENÍ ELEKTROBUSŮ A CNG AUTOBUSŮ PRO ČSAD BUS UHERSKÉ HRADIŠTĚ A.S. JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

MAN Lion´s City CNG

PROJEKT POŘÍZENÍ ELEKTROBUSŮ A CNG AUTOBUSŮ PRO ČSAD BUS UHERSKÉ HRADIŠTĚ A.S. JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Cílem projektu je posílit udržitelné formy dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Za finanční podpory EU jsou pořízeny dva nízkopodlažní bezbariérové autobusy využívajících jako palivo CNG a dva autobusy využívající k pohonu elektřinu.

Logo IROP 

Společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 1.6.2018 uvedla do provozu dva nové autobusy na linky v regionu MHD UH. Jedná se o plně nízkopodlažní vozidla výrobce MAN, která jsou poháněna motorem na stlačený zemní plyn (CNG). Po 15 letech se tak dopravce vrátil k této ekologičtější formě pohonu. Nová vozidla nahradila v současné době využívané autobusy na naftový pohon. Vozidla byla zakoupena s přispěním peněz z evropských dotací na základě schváleného projektu na snížení podílu individuální dopravy a snížení emisního zatížení aglomerace Uherského Hradiště. Tento projekt je také zaměřen na zlepšení zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou mobilitou a nevidomým osobám.

Cestující se s novými autobusy setkávají zejména na linkách vedených na sídliště Východ a zpět. Vozidla jsou vybavena klimatizací celého prostoru pro cestující, informačními cedulemi a díky nízkopodlažnosti umožňují jednoduchý nástup imobilním cestujícím nebo cestujícím s kočárky. Autobusy jsou výrazně tišší a plní aktuálně nejpřísnější platné předpisy pro vypouštěné emise. Jako první vozidla v regionu také nabízejí systém pro informování slabozrakých nebo nevidomých cestujících. Tímto systémem dopravce také vybavil výpravní budovu autobusového nádraží v Uherském Hradišti, které tak splňuje všechny požadavky na moderní dopravní terminál.

Zprovoznění nových městských autobusů na CNG je pouze první částí projektu na obnovu vozidel v aglomeraci Uherského Hradiště. V nejbližší době dopravce připravuje uvedení do provozu dvou kusů elektrobusů, tedy zcela bezemisních vozidel. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o kratší autobusy (délka 8 metrů oproti klasickým 12 ti metrovým vozidlům), bude možno zprovoznit novou MHD linku, která bude zajišťovat spojení železniční stanice v Uherském Hradišti s ostatními částmi města. Tomu doposud bránila křižovatka Stojanova – Jiřího z Poděbrad, která stávajícím autobusům neumožňovala bezpečné odbočení směrem k nemocnici. Ve spolupráci s městem Uherské Hradiště tak už brzdy dojde k vyřešení dlouhodobě diskutovaného propojení vlakového nádraží se systémem ostatních linek zajišťujících městskou dopravu.

Předseda představenstva Radislav Kusák k tomu dodává: „Na projektu nákupu těchto vozidel pracujeme od roku 2015. Úspěšné završení projektu nákupem autobusů a jejich uvedením do provozu tak zásadně vylepšujeme nejenom kulturu cestování v MHD, ale také výrazně navyšujeme počet spojů vedených v úseku sídlišť Východ – Štěpnice a v neposlední řadě přispíváme ke snížení smogového zatížení celé aglomerace.“

Společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště v současné době provozuje 123 autobusů na 53 linkách především v regionu Zlínského kraje, z toho 7 linek je zařazeno do městské hromadné dopravy. Společnost zaměstnává 165 řidičů a každý rok v autobusové dopravě ujede téměř 6 mil. km a přepraví 8 mil. cestujících.

V Uherském Hradišti 29.5.2018

Fotografie