Tarif MAD

TARIF MAD

Dle §18 písm. b) zákona č. 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Silniční zákon) vyhlašuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 15. 12. 2019 tento

TARIF PRO PŘEPRAVU OSOB NA LINKÁCH MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

(dále jen "MHD"), které provozuje. 
 
1. Všeobecné podmínky
Základní podmínky přepravy pro městskou hromadnou dopravu jsou upraveny Výměrem MF ČR v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. MHD je provozována na linkách 805003, 805005, 805007 a 805008.
 
2. Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
děti do 6 let
držitelé průkazu ZTP / ZTP/P
důchodci nad 70 let věku při použití seniorské roční časové jízdenky
 
3. Druhy jízdného
Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka:
  • občanské plné - pro cestující ve věku nad 15 let
  • občanské přestupní - pro cestující ve věku nad 15 let
  • občanské zlevněné - pro cestující ve věku od 6 do 15 let
Časové jízdenky jen v elektronické formě na čipových kartách:
  • občanská měsíční - pro cestující ve věku nad 15 let
  • občanská čtvrtletní - pro cestující ve věku nad 15 let
  • zlevněná I měsíční - pro cestující ve věku od 6 do 15 let a od 15 do 26 let pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol
  • zlevněná I čtvrtletní - pro cestující ve věku od 6 do 15 let a od 15 do 26 let pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol
  • zlevněná II měsíční - pro důchodce ve věku do 70 let
  • zlevněná II čtvrtletní - pro důchodce ve věku do 70 let
  • seniorská roční bezplatná - pro seniory nad 70 let
 4. Platnost jízdenek
Občanská plná a zlevněná jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze pro 1 jízdu bez přestupu. Občanská přestupní jízdenka platí z kterékoliv zastávky linek 802001, 802002, 802004 a 802006 s oprávněním využití k další návazné jízdě jakýmkoliv dalším spojem MHD, nebo spojem linek 802001, 802002, 802004 a 802006 a to do 45 minut od okamžiku jejího pořízení.
Časové jízdenky jsou jen v elektronické formě na čipových kartách.
Časové jízdenky platí po celé období, pro které byly vydány, tzn.:
Měsíční jízdenky platí od prvního do posledního dne kalendářního měsíce včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu.
Čtvrtletní časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního čtvrtletí včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu.
Počet jízd na časovou jízdenku není omezen.
Nárok na zlevněnou časovou jízdenku typu I se dokládá žákovským průkazem nebo průkazem ISIC.
Nárok na zlevněnou jízdenku se dokládá průkazem pro děti od 10 do 15 let, nebo jiným hodnověrným dokladem.
 
5. Stanovení jízdného
Výše jízdného pro jednotlivé druhy jízdenek je uvedena v ceníku 4A MHD Uherské Hradiště. Pro linky 802001, 802002, 802004 a 802006 platí odchylka od sazeb Tarifu Zlínského kraje ve vyjmenovaných položkách dle ceníku 4B.
V ceně jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
U spojů MHD, které jsou v jízdním řádu uvedeny s poznámkou o návaznosti na další spoj bez přestupu, platí jízdenka z prvního spoje i pro uvedený spoj následující. Tato zásada platí pro všechny spoje linky 805008 i bez poznámky v jízdním řádu mezi zastávkami Tč 17-20.
 
6. Přeprava zavazadel
Zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg a pes se přepravují bezplatně. To platí i pro linky 802001, 802002, 802004 a 802006
Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují vůbec.
 
7. Platnost jízdenek MHD na linkách PAD
Na linkách Dopravního systému Zlínského kraje (DSZK) neplatí jednotlivé ani časové jízdenky dle tarifu MHD, vyjma výše uvedené výjimky dle bodu 5. Neplatí ani žádné kombinace jízdného dle tarifu DSZK a MHD.
 
V Uherském Hradišti dne 04. 12. 2019
dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.