Tarif MAD

TARIF MAD

Dle §18 písm. b) zákona č. 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Silniční zákon) vyhlašuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 01. 01. 2021 tento

Tarif pro přepravu osob na linkách městské hromadné dopravy,

(dále jen „MHD“) které provozuje. 

1. Všeobecné podmínky
Základní podmínky přepravy pro městskou hromadnou dopravu jsou upraveny Výměrem MF ČR v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. MHD je provozována na linkách 805002, 805003, 805004, 805005, 805006,805007, 805008 a 805009.
 
2. Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
 • děti do 6 let
 • držitelé průkazu ZTP / ZTP/P
 • senioři nad 70 let při použití seniorské roční časové jízdenky
 3. Druhy jízdného
Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka:
 • občanské plné – pro cestující ve věku nad 18 let
 • občanské přestupní – pro cestující ve věku nad 18 let
 • občanské zlevněné – pro cestující ve věku od 6 do 18 let
Časové jízdenky jen v elektronické formě na čipových kartách:
 • občanská měsíční – pro cestující ve věku nad 18 let
 • občanská čtvrtletní – pro cestující ve věku nad 18 let
 • zlevněná I měsíční – pro cestující ve věku od 6 do 18 let
 • zlevněná II měsíční – od 18 do 26 let pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol
 • zlevněná I čtvrtletní – pro cestující ve věku od 6 do 18 let
 • zlevněná II měsíční– od 18 do 26 let pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol
 • zlevněná měsíční – pro důchodce ve věku do 70 let
 • zlevněná čtvrtletní – pro důchodce ve věku do 70 let
 • seniorská roční bezplatná – pro seniory nad 70 let
S platností od 01. 01. 2021 budou po omezenou dobu platit časové jízdenky MHD v papírové podobě. Termín ukončení platnosti papírových časových jízdenek bude oznámen na informacích AN UH a na internetu.
 
4. Platnost jízdenek
Občanská plná a zlevněná jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze pro 1 jízdu bez přestupu.
Občanská přestupní jízdenka platí z kterékoliv zastávky MHD linek 805002, 805003, 805004, 05005, 805006, 805007, 805008 a 805009 s oprávněním využití k další návazné jízdě jakýmkoliv dalším spojem MHD, a to do 45 minut od okamžiku jejího pořízení.
Časové jízdenky jsou jen v elektronické formě na čipových kartách. Počet jízd na časovou jízdenku není omezen.
Časové jízdenky platí po celé období, pro které byly vydány, tzn.:
 • měsíční časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního měsíce včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu
 • čtvrtletní časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního čtvrtletí včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu
 • roční časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního roku včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu
Nárok na zlevněnou časovou jízdenku typu II se dokládá žákovským průkazem nebo průkazem ISIC.
 
5. Stanovení jízdného
Výše jízdného pro jednotlivé druhy jízdenek je uvedena v ceníku MHD Uherské Hradiště.
V ceně jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
U spojů MHD, které jsou v jízdním řádu uvedeny s poznámkou o návaznosti na další spoj bez přestupu, platí jízdenka z prvního spoje i pro uvedený spoj následující. Tato zásada platí pro všechny spoje linky 805008 i bez poznámky v jízdním řádu mezi zastávkami Tč 17-20.
Občanské měsíční a čtvrtletní časové jízdenky platí v obvodu zastávek MHD i pro autobusy linkové dopravy v systému ID ZK po dobu platnosti smlouvy upravující vztahy města a kraje.
 
6. Přeprava zavazadel
Zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg a pes se přepravují bezplatně.
Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují vůbec.
 
7. Platnost jízdenek MHD na linkách PAD
Na linkách systému ID ZK neplatí jednotlivé ani časové jízdenky dle tarifu MHD, vyjma výše uvedené výjimky dle bodu 5. Neplatí ani žádné kombinace jízdného dle tarifu ID ZK a MHD.

 

V Uherském Hradišti dne 14. 12. 2020

dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Soubory

 • Ceník jízdného MHD Uherské Hradiště platný od 01. 01. 2021 (Stáhnout)