Bezhotovostní odbavení

Bezhotovostní odbavení

BEZHOTOVOSTNÍ ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH

Čipové karty

Koncem roku 2020 skončila i platnost starých čipových karet, které mohli cestující využívat pro bezhotovostní odbavení platbou z elektronické peněženky, popřípadě zakoupením časové jízdenky. Jak naložit se starou kartou a případnými zůstatky na této kartě se dočtete zde.

Počátkem února 2021 byl spuštěn prodej nové čipové karty Integrovaného dopravy Zlínského kraje (dále ID ZK), tzv. ZETKY. S novými kartami jsou spojeny určité změny, které jsou součástí ID ZK. K těmto změnám patří hlavně:

  • Zrušení procentuální slevy při platbě z elektronické peněženky, platba z elektronické peněženky bude ve stejné výši jako platba v hotovosti
  • Dočasná nemožnost zakoupení časových jízdenek (toto se netýká MHD UH, pro které je možno zakoupit časovou jízdenku v papírové podobě na přepážce informací na autobusovém nádraží v UH)
  • Nově je možno díky ZETKÁM využít zvýhodněného jízdného při jízdě dalším spojem, vyhodnocení nároku na zvýhodněné jízdné probíhá automaticky, nárok na takové jízdné má však cestující pouze pokud neuplynulo více jak 30 minut od výstupu na spoji předcházejícím
  • ZETKY jsou použitelné pro jízdu na všech autobusových pravidelných linkách v rámci ID ZK, půjdou využít pro platbu v městských hromadných dopravách v rámci ID ZK a postupem času bude možné je využít i pro cestování vlaky v rámci ID ZK

ZETKY jsou nicméně v mnoha ohledech podobné kartám starým. Je možné zakoupit kartu personifikovanou (se jménem a fotografií), ale bude také možné zakoupit kartu anonymní. Koupi anonymní karty v současné době nedoporučujeme. V budoucnu by cestující mohl zjistit, že anonymní karta nevyhovuje jeho požadavkům.
Pro více informací o ZETKÁCH navštivte web ID ZK ( www.idzk.cz/zetka ), kde najdete i telefonní kontakt na informační linku.

Bankovní karty

V našich autobusech jsou akceptovány bezkontaktní karty VISA a Mastercard. Navíc jsou zařízení schopna přijímat bezkontaktní platby z virtualizovaných karet GooglePay, ApplePay a GarminPay ze smart hodinek a mobilních telefonů, které tyto platby podporují. Aby platba proběhla v pořádku, nesmí být pro platbu kartou vyžadován PIN.
Pokud budete využívat platby bankovní kartou pravidelně, je nutno upozornit, že na výpisu z Vašeho účtu se budou platby objevovat nikoliv jednotlivě za každou jízdenku, ale sloučené za určité období. Jezdíte-li každý den do práce a platíte například 16 Kč za jízdu tam a 16 Kč za jízdu zpět, může se Vám, v závislosti na typu karty, na výpisu z účtu objevit jediná transakce za 160 Kč - sloučené platby za jízdné za 5 dní.

Zde uvádíme oficiální stanovisko ČSOB, která dodává platební terminály, k principu odbavení platebních karet:

Během přiložení karty k terminálu je ověřena platnost karty a přítomnost karty na stoplistu, kde jsou zavedené karty, u kterých vydavatel karty zamítl jejich použití.

Další zpracování se liší dle karetní asociace VISA a Mastercard.

Karty Mastercard agregují jednotlivé jízdenky po dobu 5 dnů nebo do dosažení kumulativního limitu všech agregovaných jízdenek 500 Kč. Pokud by hrozilo vyčerpání kumulativního limitu, je možné, že se agregované transakce zúčtují dříve než za 5 dní.

Důležitá poznámka: karty Mastercard se ověřují specifickou transakcí na 1 Kč, kterou cestující uvidí ve svém internetovém bankovnictví. Tato jednokorunová transakce je obvykle ve stavu blokováno a po zaslání zúčtovací agregované transakce smazána a nikdy se nezúčtuje.

Karty VISA agregují jednotlivé jízdenky po dobu 1 dne nebo po dosažení kumulativního limitu 500 Kč. Opět, pokud by hrozilo vyčerpání kumulativního limitu, je možné, že se agregované transakce zúčtují ještě téhož dne.

Poznámka: karty VISA jsou ověřovány specifickým typem transakce, která se nikde uživateli nezobrazí.

Pokud se karta dostane na stoplist, je nastavený automatický proces, který se snaží nekrytou transakci zúčtovat a kartu ze stoplistu odstranit. Kartu lze ze stoplistu odstranit i manuálním způsobem. Pokud je karta na stoplistu a transakce nebude vydavatelem karty zamítnutá (např. pro nedostatečný zůstatek) je možné kartu přiložit k terminálu. Terminál sice na přiložení karty reaguje zamítavou obrazovkou, ale na pozadí je provedeno ověření situace na účtu a podle reakce vydavatele karty může být karta uvolněná ze stoplistu. V takovém případě je kartu možné za cca 2 hodiny již použít k běžnému nákupu jízdenky.