Změny v systému MHD Uherské Hradiště od 01. 01. 2021

Upozornění pro cestující

Od nových jízdních řádů platných od 01. 01. 2021 se v systému MHD Uherské Hradiště zavádí následující změny:

Z území Starého Města nebudou s výjimkou linky 805 004 (do Jarošova) vedeny žádné spoje MHD.

Spoje linky 802 001, která bude k 01. 01. 2021 zrušena, byly z větší části převedeny do příměstských linek ID ZK.

V důsledku toho bude prakticky na všech linkách vedených přes Staré Město platit pouze tarif ID ZK. Výjimka bude platit pro držitele občanských časových měsíčních a čtvrtletních jízdenek MHD, kteří tento druh jízdného budou moci využívat jak u spojů MHD, tak i u spojů příměstské dopravy ID ZK obsluhujících zastávky v rámci MHD Uherské Hradiště.

Nový tarif a ceník MHD Uherské Hradiště. Tarif i ceník najdete zde.

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.